Sarrafali Ahşap Yapı

Kadıköy, Moda’da yer alan üç katlı tescilli ahşap yapının, rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Özgün karakterinde tek bağımsız bölümlü ve konut niteliğindedir. Ancak günümüzde yapının bulunduğu bölgenin yaşadığı niteliksel değişime de uygun olarak yapı, dört bağımsız bölümlü konut ve ticaret kullanıma eş zamanlı hizmet eden bir nitelik kazanmıştır. Yapı özelinde yapılan muhdes ekler yapının bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde temizlenerek, güncel kullanım ihtiyaçlarına cevap veren ve özgün niteliklerine sahip bir yapı projesi hazırlanmıştır.