Kentsel Çevredeki Tarihi Boşluklar ve Divanyolu Örneğinin Değerlendirilmesi

Simge Balcı’nın Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon yüksek lisans programında Prof. Dr. M. Cengiz CAN ile yaptığı tez çalışması 2017’nin aralık ayında yayınlandı.

Bu çalışmada tarihi çevredeki kentsel boşlukların korunması irdelenmiştir; kentsel boşluk tanımı, oluşum şekilleri, sınıflandırması ve koruma sorunları ele alınmıştır. Günümüze kadar koruma disiplininin dışında kalan bir alan olan boşlukların değeri açıklanmış ve kentteki tarihsel ve kültürel sürekliliğin devamında barındırdığı öneme dikkat çekilmiştir. Divanyolu ve çevresi tezin çalışma alanı olarak seçilerek tarihi boşluklar açısından incelenmiş ve tanımlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre, boşluk, kentsel boşluk, tarihi boşlukların korunması, Divanyolu