Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri’nin ortak organizasyonunda farklı disiplinlerin katılımı ile ‘kent arkeolojisi’ üzerine odaklanılmıştır. İstanbul gibi çok katmanlı ve eşsiz öneme sahip bir şehir için oldukça önemli bir başlangıç olan bu çalıştayda üç güne yayılan paneller düzenlenmiş, saha gezileri ve sunumlar yapılmıştır. İstanbul’un farklı arkeolojik alanlarında grup çalışmaları yapılmış, arkeolojik alanların kent içinde nasıl korunacağı, şehir planlamasında nasıl ele alınacağı ve tarihsel süreçte nerede konumlandırılacağı tartışılmıştır. Simge Balcı, ‘Myrelaion Rotundası’ çalışma grubunda yer alarak saha çalışmaları ve grup sunumları için katkıda bulunmuştur.