Kavisli Apartmanı

Kavisli Apartmanı, İstanbul Kadıköy Suadiye Mahallesi’nde yer almakta olan dört katlı konut+ticaret işlevli bir yapının İstanbul genelinde devam eden kentsel dönüşüm sürecinde yeniden tasarlanması projesidir. Tasarım İlkeleri; Ticari birimler ile konut birimleri arası organik bir ayrım sağlayarak, konut bahçe kullanımını aktif hale getirmek Yapı bahçe duvarını ana yapının bir parçası ve iki boyutta bir ayırıcı unsur olarak kullanmak Yapı döşeme izlerini imza öge haline getirerek işlev ile ilişkili bir form vermek Biçiminde üç temel ilkeye dayanarak ilerlemiştir.

Proje yeni halinde yedi katlı ve katta iki daire yerleşecek biçimde planlanmıştır. Yapı tasarımında bölgede yoğun olarak kullanılan kompozit panel ve prekast malzemelerin yarattığı tek tipleşmeye karşı bir tutum tercih edilmiştir. Bu kapsamda bölgenin apartmanlaşma kimliğini geliştirdiği 1950’li yıllardaki yapı tipleri ve malzemeleri incelenmiştir. Buna bağlı olarak tuğla malzeme ve betonun modern kullanımları ile hem ekonomik hem ekolojik sürdürülebilirliği ön plana alan hem de geçmişle bağ kuran bir yapı tasarlanmıştır.