XY Kabin

XY Kabin sistemleri, Çanakkale Assos bölgesinde bir arazide Zeytin tarımı yapmakta olan bir aile için tasarlanmış modüler konut birimleridir. Ailenin değişken ihtiyaçları ve ekonomik sınırlılıkları göz önüne alınarak, zaman içerisinde artan ihtiyaçlara göre genişleyebilecek esnek bir sistem kurmak hedeflenmiştir.

Tasarım yaklaşımında, modern esnek konut sistemleri incelendikten sonra, ıslak hacimleri de içeren çekirdek bir ana birim olan X kabini ile bu kabine eklemlenen atölye, oda, yaşam alanı gibi geniş birimler olarak kullanılabilecek Y kabini tasarlanmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda bu kabinler birbirlerine farklı biçimlerde eklenerek, tek bir kullanıcıdan kalabalık bir aile kullanımına kadar farklı esnekliklerde kullanılmaya uygun bir prefabrik konut oluşturulmuştur.