Tarihi Kağıthane Karakolu

Kağıthane ilçesinin simge yapılarından biri olan, Kağıthane meydanı ile Kağıthane deresi arasında bir bağlantı olarak konumlanan eski adı ile Sadabad Karakolu yeni ismi ile Kağıthane Karakolu’nun kültürel olarak yeniden işlevlendirilmesi projesidir. Kağıthane Belediyesi için tescilli yapının rölöve ve restitüsyon projelerinin hazırlanmasının ardından, kitap kafe ve bir turizm info olarak işlevlendirildiği bir restorasyon projesi hazırlanmıştır. Bu aşamada hazırlanan projede tekil yapı ölçeğinde kararlar almak yerine yapının çevre bağlamı ile olan güçlü ilişkisi göz önünde bulundurularak meydan ile ilişkisi ve açık alan kullanımları göz önünde bulundurularak bütünlüklü bir tasarım yaklaşımına gidilmiştir. Yapı kabuğu, özgün halinde korunurken iç mekanda da yapının tüm bölücü elemanları korunmuştur, kaybolan elemanların ise izleri yapıya yansıtılmıştır.