Söke Tariş Meydanı

Söke bölgesinin en önemli ticari alanlarından biri olan Tariş Fabrikasının yıkılması sonucu ortaya çıkan ve Söke ilçesinin merkezinde konumlanan arazinin, kentliye yeni bir meydan sunarak yeniden işlevlendirilmesi projesidir.

Banka bloğu, organizasyonlara hizmet eden çok amaçlı salon ve yardımcı birimlerinden oluşan blok ve restoranlar, kafeler ile mağazaları içeren ticaret bloğu olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır. Bu temel ihtiyaçlara ek olarak tasarım kararı olarak meydanın önemli bir öğe olarak yapıya katılmasına karar verilmiştir.

Kente doğru genişleyerek, kullanıcıyı kendine çağıran ve bu kullanıcıyı arka tarafta yer alan kent parkına yönlendiren meydan, tasarımın merkezine yerleştirilmiştir.  Meydanın ortasında ise Tariş’in hatırasını yaşatacak bir Zeytin Ağacı bulunmaktadır.

Meydanın iki yanında konumlanan banka ve ticaret hacimleri lineer olarak konumlanmıştır ve meydanın etkisini güçlendirmektedirler. Aynı zamanda bu kütlelerin zemin kotunda yer alan arkadlı geçişlerin oluşturduğu gölge alanlar, sıcak iklim koşullarında kullanıcı ve meydan ilişkisini aktif tutmaya alan sağlamaktadır.