Savaş Sonrası Kentlerin Yapılanmasına Analitik Bir Yaklaşım

Pınar Bayraktar’ın Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Mimari Tasarım programında Doç. Dr. F. Pınar Arabacıoğlu ile yaptığı tez çalışması 2019’un Ocak ayında yayınlanmıştır. Aynı zamanda tez kapsamında “Savaş Sonrası Kentlerde Simgesel Yıkım Alanlarının Anıt Park Olarak Düzenlenmesi- Hiroşima Örneği” başlıklı çalışma Dicle Üniversitesi 1. Uluslarası Mimarlık Sempozyumu’nda sunulmuştur.

Tez kapsamında, savaş sonrası yıkım alanlarının rehabilitasyonunda toplumsal hafıza unsurlarının dahil olduğu ve kentsel bağlamı merkeze alan bir tasarım yaklaşımının nasıl geliştirilebileceği irdelenmiştir. Bernard Tschumi’nin “Olay-kent” yaklaşımı üzerinden, dünyanın ilk atom bombası ile topyekün bir yıkıma maruz kalan Hiroşima kentinin rehabilitasyon süreci analiz edilmiştir. Analizler doğrultusunda savaş sonrası kentlerin nitelikli ve bütünlüklü tasarımına ilişkin bir tasarım metodu için genel bir altlık ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Savaş sonrası rehabilitasyon, Savaş sonrası kentler, Bernard Tschumi, Hiroşima, Savaş sonrası mimarlık