Büyükada Dinçer Evi

İstanbul Prens Adaları’ndan Büyükada’da yer alan iki katlı tarihi ahşap nitelikli bir sivil mimarlık örneği olan yapının, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi güncel kullanım ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanmıştır. Çalışmada tescilli eserin, plan ve cephe özelliklerine sadık kalınarak, bahçe kullanımı güncel sosyal ihtiyaç ve iklim koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak tarihi ahşap yapının cephesinde yapılmış muhdes düzenlemeler de tespit edilerek yapı tam anlamıyla özgün kimliğine kavuşturulmuştur.