Büyükada AO Apartmanı

Büyükada’da yeni yapılaşma şartları kapsamında yapılan iki katlı bir konut projesidir. Proje tasarıma dair temel soruları, tarihi ve doğal sit durumundaki bir alanda bu kritik bağlamlarla ilişki kuracak bir tasarım yapmanın yanı sıra yüksek eğimde bir alanda işlevsel çözümler bulmak oluşturmuştur.

Bu bağlamda manzaraya yönelen yapı formu kübik ve iddiasız tutulurken, malzemeler ve yapı elemanlarının modern kullanımı ile adanın yapı diline uyum sağlamak hedeflenmiştir. Adalar özelinde yapılan araştırmalar doğrultusunda bölgede yaygın olarak kullanılan ve Adalar’a karakter özelliği kazandıran yapı elemanları olan tuğla ve ahşap kepenkler tercih edilmiştir. Geniş pencere açıklıkları yalı baskı ahşap kepenkler ile kapatılarak iklim koşullarına uyumlu bir yapı formu da sağlanmıştır. Bahçe kotu ile yol kotu arasında 12 m fark bulunan arazide, kotlandırma yoluyla bahçe alanları ve farklı bahçe işlevleri kurgulanarak eğim avantaj haline getirilmiştir.

Apartman sirkülasyon alanının iki katta da bahçe ile iletişimde olması önemsenmiş bu doğrultuda dairesel bir giriş formu oluşturulmuştur.