Büyükada Tülay Evi

İstanbul Prens Adalarından Büyükada’da yer alan bir normal kat ve bir yarım bodrumdan oluşan tarihi ahşap nitelikli kagir bir sivil mimarlık örneği olan yapının, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi güncel kullanım ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanmıştır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda yapının özgün halinde bir kır evi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada tescilli eserin, plan özellikleri kullanıcıların alışkanlıkları doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Cephe ise muhdes eklerden temizlenerek restitüsyon projesindeki formuna kavuşturulmuştur.