Abbasağa Ahşap Konut

Beşiktaş, Abbasağa mahallesinde bulunan eski eser bir rekonstrüksiyon projesi olarak yapılmıştır. Kapsamlı bir restitüsyon araştırması ile yapıya ilişkin eski fotoğraflar, tapu kayıtları, haritalar ve yapılan araştırma kazısında ortaya çıkan temel izleri referans alınarak restitüsyon projesi çizilmiştir. Bu proje temel alınarak rekonstrüksiyon projesi ile kaybolmuş bir tarihi iz, bölgeye yeniden kazandırılmıştır.